< متنی که هر روز صبح با خودم تکرار میکنم - آبادگر خرابه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

متنی که هر روز صبح با خودم تکرار میکنم

یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی پاهایت چنان خسته اند که به زور راه می روی…
یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی بازوهایت آنقدر خسته اند که توان گارد گرفتن نداری…
یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی که خون از دماغت جاریست و چنان خسته ای که آرزو میکنی حریف مشتی به چانه ات بزند و کار تمام شود…
یک راند دیگر مبارزه کن
و به یاد داشته باش مردی که تنها یک راند دیگر مبارزه می کند هرگز شکست نخواهد خورد…

از جات بلند شو و سعی کن فوق العاده باشی
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/12/5 ] [ 10:2 صبح ] [ بیژن مقدم ]