< ساده که میشوی.... - آبادگر خرابه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساده که میشوی....

ساده که می شوی همه چیز خوب می شود.
برایت فرقی نمی کند تجمل چیست، قیمت تویوتا لندکروزچند است.
مهم نیست نیاوران کجاست.
همیشه لبخند بر لب داری
روی جدولهای کنار خیابان راه می روی،زیر باران دهانت را باز می کنی ..
آدم برفی که درست می کنی؛ شال گردنت را به او می بخشی.
ساده که باشی آدم های ساده را دوست داری.
ساده که می شوی فرمول نمی خواهی،
ایکس تو همیشه مساوی ایگرگ توست ،
ساده که می شوی ،حجم نداری، جایی نمی گیر
زود به یاد دوستان می آیی و... دیر از خاطر می روی.
ساده که می شوی کوچک می شوی...
توی دل همه جا می شوی...
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/12/5 ] [ 10:3 صبح ] [ بیژن مقدم ]