< انگیزشی - آبادگر خرابه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انگیزشی

هیچوقت اجازه نده 
کَسایی که ذهن کوچکی دارن

بهت بگن
رؤیات خیلی بزرگه. 

بهتره از این افراد دوری کنی..
چون خیلیاشون

یا نمیتونن 
کاری انجام بدن 

یا نمیخوان
که تو انجام بدی...
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/12/5 ] [ 10:4 صبح ] [ بیژن مقدم ]