< روز های سخت - آبادگر خرابه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روز های سخت

عکس نوشته جملات تاثیرگذار                            هیچ چیز در دنیا به اندازه

ذهـــن خــودتـــان

نمی تواند شما را اذیت کند.
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/12/5 ] [ 10:15 صبح ] [ بیژن مقدم ]